Przy fontannach pojawią się informacje o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego przez osoby korzystające z atrakcji wodnych ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-04-30

Fontanny zostaną uruchomione po majowym weekendzie

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Wszystkie białostockie fontanny zostaną uruchomione po majowym weekendzie. Do tego czasu przejdą prze­glądy konserwatorskie.

Włączenie fontann oraz zdroju ulicznego zaplanowano na 4 maja. Na terenie Białegostoku znajduje się 13 fontann miejskich w następujących miejscach:

➤ ul. Rynek Kościuszki,
➤ Skwer im. Pawła Bogdana Adamowicza,
➤ Park im. Jadwigi Dziekońskiej,
➤ Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego,
➤ dwie fontanny na terenie dziedzińca Pałacu Branickich,
➤ cztery fontanny na terenie Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich,
➤ Skwer Świętego Konstantyna Wielkiego,
➤ Park Planty,
➤ park kieszonkowy przy ulicy Parkowej 23.

Wszystkie fontanny i zdrój uliczny przed uruchomieniem przejdą niezbędne przeglądy konserwatorskie, które potr­wają do końca kwietnia. Niecki fontann zostaną oczysz­czone po zimie i przed napełnieniem wodą pokryte spe­cjalną, wodoodporną powłoką. Zostaną też przeprowa­dzone konieczne prace naprawcze, takie jak uzupełnienie brakujących płytek, wymiana płytek pękniętych, elemen­tów kamiennych oraz uzupełnienie spoin. Przygotowane do eksploatacji zostaną również instalacje oraz urządzenia wchodzące w skład fontann. Wodomierze, które wymaga­ły demontażu na okres zimowy, będą znów zamontowane. Przy fontannach pojawią się informacje o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego przez osoby korzy­sta­jące z atrakcji wodnych, zgodnie z wytycznymi Państwo­wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Anna Kowalska - UM Białystok