Wniosek o przyznanie emerytury z datą wsteczną nawet od marca 2020r. ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Wniosek o przyznanie emerytury z datą wsteczną nawet od marca 2020r.

2021-02-09

Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość. Nie ominęło ona również kwestii emerytur. Obecnie Zakład Ubezpie­czeń Społecznych wprowadził wiele ułatwień, które sprawiają, że wniosek o świadczenie można złożyć bez wychodzenia z domu. W ten sam sposób można skon­sultować się z doradcą, który pomoże np. wybrać naj­lepszy termin przejścia na emeryturę. Teraz z wnioskiem o emeryturę nie trzeba się aż tak spieszyć, bo ZUS może przyznać świadczenie „wstecz”.

Emerytury, renty i inne świadczenia o charakterze długo­terminowym przyznawane są, ponownie ustalana jest ich wysokość lub wypłacane na podstawie wniosku osoby zainteresowanej.

- Jeżeli taki wniosek zostanie złożony najpóźniej 30 dnia po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemiczne­go albo stanu epidemii związanych z COVID-19 ZUS może ustalić prawo do świadczenia, ponownie ustalić jego wy­sokości lub podjąć wypłatę od dnia, w którym wnioskoda­wca spełnił wymagane do tego warunki – nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2020r. - informuje Katarzyna Krupic­ka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podla­skiego.

W tym celu do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie, w którym wnioskodawca wyrazi wolę, aby świadczenie zos­tało przyznane lub przeliczone z datą wsteczną.
- W tej sytuacji można skorzystać z przygotowanego przez Zakład druku oświadczenia ERO. - wyjaśnia rzeczniczka.

W przypadku przedłożenia oświadczenia, wniosek w sprawie świadczenia ZUS zakwalifikuje tak, jakby był złożony w dacie spełnienia warunków do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia – nie wcześniej jednak niż 1 marca 2020r.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner