E-wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w sprawie emerytur i rent międzynarodowych...
logo
czytaj E-gazety prasa online


E-wizyta w ZUS w sprawie emerytur i rent międzynarodowych

2021-02-04

Osoby, które pracowały lub pracują za granicą, zastana­wiają się jaką emeryturę otrzymają, zwłaszcza gdy zbliża się wiek uprawniający do pobierania świadczenia. Pytania często dotyczą, czy przysługuje polska czy za­g­raniczna emerytura. Są również osoby, które mogą wys­tąpić o rentę międzynarodową. Teraz w tych sprawach można skonsultować się z ekspertem ZUS poprzez wi­deorozmowę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uru­chomił e-wizyty w zakresie emerytur i rent międzynaro­dowych.

Obecnie ZUS wypłaca ponad 153 tys. zagranicznych eme­rytur i rent. Osób, które pracowały przez część swojej ka­riery zawodowej za granicą jest coraz więcej.
- Stąd też nowa usługa dla naszych klientów, czyli możli­wość wideorozmowy z pracownikiem ZUS w zakresie świadczeń międzynarodowych. Zanim złożymy wniosek, bądź zaczniemy kompletować dokumenty, warto wcześ­niej skonsultować się z nami, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące świadczenia za pracę w różnych krajach. Teraz jest to wyjątkowo łatwe, bo w swojej sprawie można porozma­wiać z pracownikiem przez internet, bez wychodzenia z domu - informuje Katarzyna Krupi­cka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pod­laskiego.

Wystarczy telefon z dostępem do internetu
E-wizytę rezerwujemy poprzez stronę internetową www.zus.pl/e-wizyta. Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. W przypadku świadczeń międzynarodowych należy wybrać temat wideorozmowy „Emerytury i renty międzynarodowe”. Warto pamiętać, że poszczególne oddziały ZUS obsługują sprawy z różnych krajów, dlatego najlepiej już na tym etapie wybrać odpowiednią placówkę zajmującą się realizacją umów międzynarodowych.

Lista oddziałów i przypisanych do nich krajów:
✔ Oddział ZUS w Bydgoszczy - Włochy;
✔ Oddział ZUS w Chrzanowie - Belgia;
✔ Oddział ZUS w Gdańsku – Wielka Brytania;
✔ Oddział ZUS w Częstochowie – Wielka Brytania;
✔ Oddział ZUS w Krakowie - Holandia;
✔ Oddział ZUS w Lublinie - Irlandia;
✔ I Oddział ZUS w Łodzi – Cypr, Grecja, Malta, Kanada, Korea Południowa, Quebec,
✔ Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja, Australia,
✔ Oddział ZUS w Opolu – Niemcy;
✔ Oddział ZUS w Elblągu – Niemcy;
✔ Oddział ZUS w Wałbrzychu – Niemcy;
✔ Oddział ZUS w Płocku – Niemcy;
✔ Oddział ZUS w Rzeszowie – Hiszpania, Portugalia; Ukraina, Mołdawia, Mongolia,
✔ Oddział ZUS w Szczecinie – Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja;
✔ Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Lichtenstein, Słowenia;
✔ Oddział ZUS w Toruniu - Dania, Szwajcaria, Węgry;
✔ I Oddział ZUS w Warszawie – Bułgaria, Chorwacja, Francja, Luksemburg, Rumunia, USA, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina.

Jak połączyć się z ekspertem ZUS
Numer telefonu i adres email, który klient podaje podczas rezerwowania e-wizyty, będzie potrzebny do kontaktu z nim. Dzień przed spotkaniem na podany numer telefonu osoba umawiająca się na wideorozmowę otrzyma sms z przypomnieniem o niej, natomiast w dniu e-wizyty, na godzinę przed spotkaniem, otrzyma maila, w którym będzie link do rozmowy.

To klient inicjuje rozmowę z ekspertem ZUS. Umówionego dnia i o konkretnej godzinie musi on wejść na podany w emailu link i dopiero wówczas nastąpi połączenie online z pracownikiem ZUS. Jeśli chcemy uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty - tłumaczy rzeczniczka.

Więcej szczegółów na temat e-wizyty w ZUS można uzyskać pod adresem www.zus.pl/e-wizyta.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner