Obecnie już trzy czwarte klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe bezpośrednio na rachunek bankowy ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-05-25

Elektroniczni seniorzy – już tylko co czwarty
nie ma konta bankowego

fot. ZUS

Ubankowienie Polaków stale rośnie. Aktualnie w całym kraju już około 74 proc. klientów ZUS otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe bezpośrednio na rachunek bankowy. W województwie podlaskim 76 proc. świadczeniobiorców udostępnia do wypłaty konto w banku. Ta bezgotówkowa forma płatności jest o wiele bezpieczniejsze niż dostarczenie świadczenia przez listonosza.

- Konto w banku ma coraz więcej osób bez względu na wiek. Zarówno Ci młodzi jak i Ci starsi korzystają z możliwości jakie daje karta płatnicza, czy też bankowe aplikacje instalowane na telefonach komórkowych. Obecnie już trzy czwarte klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe bezpośrednio na rachunek bankowy. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Od kilkunastu lat wypłaty świadczeń na konto w banku stopniowo rosną. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 roku – połowa. Świadczenie w formie bezgotówkowej najczęściej pobierają mieszkańcy Warszawy, Śląska czy Dolnego Śląska. Najmniejszy wskaźnik ubankowienia jest zauważalny w województwie świętokrzyskim, a także podkarpackim.

Finanse Polaków stają się coraz bardziej cyfrowe. Coraz częściej przelewy robimy przez internet, a za zakupy płacimy kartą lub telefonem. Oznacza to oszczędność czasu, większe bezpieczeństwo i wygodę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z instytucjami finansowymi od wielu lat zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń. Ten sposób płatności jest bezpieczniejszy również w kontekście pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje obrót bezgotówkowy z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów.

Policja natomiast zwraca uwagę, że na ubankowieniu zyskują przede wszystkim seniorzy, bo przelew emerytury zwiększa przede wszystkim ich bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz. Wypłata świadczeń na rachunek bankowy jest rozwiązaniem bezpiecznym. Ogranicza ryzyko kradzieży środków w wyniku oszustw znanych jako metoda „na wnuczka” czy „na policjanta”. Gotówka, którą listonosz przynosi bezpośrednio do domu, naraża seniorów na niebezpieczeństwo kradzieży lub oszustwa.

Z policyjnych danych wynika, że każdego roku tysiące starszych osób traci w wyniku różnych przestępstw miliony złotych. Są to jednak tzw. przestępstwa stwierdzone, wprowadzone do systemu i odpowiednio opisane. Rzeczywista skala problemu, a także wartość strat mogą być znacznie wyższe.

Komenda Główna Policji przestrzega, że oszuści wykorzystują łatwowierność a także brak czujności seniorów. Osoby starsze i samotne dają się oszukać, gdyż pragną kontaktu z drugim człowiekiem, chcą czuć się potrzebne, a osoby podszywając się pod członków ich rodziny czy funkcjonariuszy policji, doskonale to wykorzystują. Oszuści potrafią manipulować i jak również zrobić użytek z łatwowierności i braku czujności zwłaszcza starszych i samotnych osób. Przestępcy nie ustępują w bezprawnych działaniach nawet w czasie pandemii. Jest to szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia.

Równoległe prowadzenie kampanii edukacyjnych i promocyjnych kierowanych zarówno do seniorów jak i do osób aktywnych zawodowo nt. korzyści wynikających z korzystania z konta płatniczego oraz dostępnych instrumentów płatniczych powinno wpłynąć na podniesienie poziomu wiedzy nt. funkcjonowania usług i produktów finansowych.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner