MF rozpoczyna konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającego e-fakturę ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-02-08

E-faktura w konsultacjach publicznych

fot. pixabay.com

• Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje pu­bli­czne projektu ustawy wprowadzającego e-fakturę.
• Będzie to ustandaryzowana forma dokumentu, przejrzysta i czytelna dla wszystkich użytkowników.
• Polska dołącza do czołówki cyfrowych liderów wdra­żających tą nowoczesną e-usługę. Podobne rozwiązania oferują trzy państwa Unii Europejskiej: Hiszpania, Portu­galia i Włochy.
• Podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.

„Przy tworzeniu przepisów, w dużym stopniu bazowaliśmy na ponad trzyletnich doświadczeniach Włoch. Usługa e-faktury została tam udostępniona podatnikom w 2017 r., a po okresie przejściowym od 1 stycznia 2019 r. użycie e-faktury stało się we Włoszech obowiązkiem. Podobnie sytuacja będzie wyglądała w Polsce – po okresie prze;jś­ciowym chcemy, aby użycie e-faktury przyjęło charakter obowiązkowy"– wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sar­nowski.

W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsię­biorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowa­nia sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już wys­tępujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicz­nych. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligato­ryjne.

„Wdrożenie e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług fiskusa. Przyniesie dwa bardzo pozytywne skutki dla pol­s­kiej gospodarki. Po pierwsze znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami. Po drugie, przyspieszy wykrywanie prób wyłudzenia podatku, a przez to zwiększy bezpieczeństwo uczciwych firm i posłuży dalszemu zmniejszeniu luki VAT" – wyjaśnia wiceminister Jan Sarno­wski.

Korzyści

Z perspektywy podatnika, e-faktura przyniesie wiele udogodnień:
✔ Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.
✔ Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.
✔ Wygodę: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu.
✔ Standaryzację: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.

Dwa lata temu faktury elektroniczne przyjmowało i wysta­wiało 75% firm. Jedynie co czwarty przedsiębiorca dekla­ro­wał rozliczenia tylko w formie tradycyjnej. Teraz rozlicze­nie przy pomocy faktur elektronicznych jest już codzienną praktyką. Wynika to z powszechnego obowiązku elektro­nicznego raportowania plików JPK oraz z korzyści bizne­sowych, jakie daje względem tradycyjnych faktur papie­rowych.

Wychodząc naprzeciw trendom digitalizacji obiegu doku­men­tów Ministerstwo Finansów przygotowało ustawę, która reguluje zasady wystawiania, posługiwania się i przechowywania e-faktury.

Konsultacje

Konsultacje potrwają do 23 lutego 2021 r. Uwagi i opinie można przesyłać na adres sekretariat.pt@mf.gov.pl.

Jednocześnie rozpoczęto konsultacje podatkowe schemy e-Faktury. Uwagi można przesyłać na adres sekretariat.dpa@mf.gov.pl w terminie do 23 lutego 2021 r. Więcej informacji: można znaleźć pod linkiem Konsultacje podatkowe - struktura e-Faktury.

Link do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Radosław Hancewicz - Rzecznik prasowy Podlaskiej KAS

baner