Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2020 - Caritas Archidiecezji Białostockiej ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-11-27

grafika: Caritas

Caritas Archidiecezji Białostockiej po raz 27 wspiera najmłodszych w ramach przedświątecznej kampanii Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Akcja oznacza nadzieję na lepszy los dla setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. W ramach 27. edycji akcji Caritas Polska przygotowała ok. 2 mln świec, z których 14 tysięcy trafi na wigilijne stoły w wojewódz­twie podlaskim.

Od pierwszej niedzieli adwentu wypadającej w tym roku 29 listopada, świece można będzie nabyć w parafiach na terenie całej Archidiecezji Białostockiej. Podsumowując ubiegłoroczną akcję ks. Piotr Zimnoch - zastępca Dyrek­tora Caritas Archidiecezji Białostockiej zaznaczył, że „środki z tej akcji były skierowane na pomoc dzieciom korzystającym ze świetlic, naszego Rodzinnego Domu Dziecka i ośrodka Metanoia”.

Fundusze zebrane dzięki dystrybucji świec w całej Polsce w tym roku będą przeznaczone na wakacyjny wypoczy­nek, bezpłatne posiłki, stypendia, a także wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Idea świątecznej świecy Caritas rozpowszechnia się również poza granicami naszego kraju. Dzięki ofiarności Polaków, biorących udział w ubiegłorocz­nej edycji akcji, udało się odbudować szkołę w syryjskim mieście Aleppo, zniszczoną na skutek działań wojennych. W tym roku część środków zostanie przeznaczona na pomoc dla dzieci z dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątko­wane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce. Od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościo­ła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewan­gelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Od początku nawiązuje do idei pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.

Agata Papierz - Rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Białostockiej

baner