Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej za nimi...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego
do służby za nimi

2021-01-22

fot. POSG

Na terenie komendy Podlaskiego Oddziału Straży Gra­nicznej już po raz drugi przeprowadzono kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, który do tej pory orga­nizowany był wyłącznie w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Koszalinie czy w Lubaniu.

Do drugiego etapu, który przeprowadzono w dniach 19-21 stycznia 2021r. przystąpiło 59 osób. Kandydaci do służby musieli zmierzyć się z testem z wiedzy ogólnej, z języka obcego oraz sprawności fizycznej. Na zakończenie odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. W sumie wynik pozytywny z drugiego etapu otrzymało 50 kandydatów przed którymi jeszcze tylko badanie poligraficzne i komisja lekarska.

Nad przebiegiem drugiego etapu postępowania kwalifi­ka­cyjnego czuwała specjalnie w tym celu powołana komisja egzaminacyjna, a w jej składzie poza funkcjonariuszami z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej znaleźli się rów­nież przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Możliwość organizowania w siedzibie oddziału drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego wprowadziło Roz­porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszło w życie 23 lipca 2020roku. Dzięki nowym re­gulacjom prawnym kandydaci do służby w Straży Grani­cz­nej mogą zdawać egzaminy w oddziale, w którym chcą pełnić służbę i nie muszą tak jak to było wcześniej jechać do jednego z ośrodków szkoleń Straży Granicznej w Kęt­rzy­nie, Koszalinie czy w Lubaniu.

Przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby. W tym roku planowanych jest do przyjęcia do służby 70 osób.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Gra­nicznej.

mjr SG Katarzyna Zdanowicz - Rzecznik Prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

baner