Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza na Niedzielę Świętego Franciszka..
logo
czytaj E-gazety prasa online


Niedziela Świętego Franciszka

2020-09-29

fot. Caritas

W związku z obchodami Czasu dla Stworzenia (1 wrześ­nia - 4 października) Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza na Niedzielę Świętego Franciszka.

✔ Miejsce: Parafia św. Franciszka w Fastach k. Białegostoku, ul. Białostocka 57
✔ Czas: 4 października 2020 r. godz. 11:00
✔ Plan: 11:00 Msza Święta (odpustowa)

Po Eucharystii:

➤ Wykład ks. Tomasza Kozłowskiego nt. Encykliki Papieża Franciszka "Laudato si'. W trosce o wspólny dom." oraz "Moje dowody miłości do wody".
➤ Warsztaty mydlarskie - poprowadzi p. Agnieszka Kazberuk
➤ Wystawa prac plastycznych pt. "Moje dowody miłości do wody" oraz "Laudato si' - w trosce o wspólny dom." - wykonanych przez podopiecznych Klubu Seniora Cari­tas przy parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
➤ Gry, zabawy i animacje dla dzieci
➤ Pyszny i zdrowy poczęstunek dla wszystkich.

Szczegóły wydarzenia - na stronach: https://bialystok.caritas.pl/niedziela-swietego-franciszka/ i http://laudatosi.caritas.pl/

Ogłoszony przez Papieża Franciszka Czas dla Stworzenia trwa od 1 września do 4 października i jest wyjątkowym zaproszeniem dla każdego z nas. To moment, w którym możemy zatroszczyć się o Matkę Ziemię. Ten czas zwień­cza Niedziela św. Franciszka, którą w tym roku Caritas Lau­dato si świętuje pod hasłem „Dowody miłości do wody". W 11 miejscach w całej Polsce odbędą się eco- eventy, na których będziemy promować życie zgodne z zasadami zielonej encykliki.

Woda jest symbolem życia. Odgrywa wyjątkową rolę w obrzędzie chrztu, symbolizuje oczyszczenie, zmycie grze­chu pierworodnego. Jest przedmiotem cudu w Kanie Gali­lejskiej, pojawia się podczas uzdrowień i po dzień dzisiej­szy ma wyjątkowe znaczenie we wszystkich obrzędach święceń. Woda obrazuje moc naszego Ojca, a Słowo Bo­że przyrównywane jest w Biblii do deszczu, który ożywia ziemię. 

Dziś co chwilę słyszymy o kolejnych wysychających miejs­cach świata, a jednocześnie woda w naszym kranie nie przestaje lecieć. Jak więc zrozumieć realnie temat wody? Co zrobić aby ją oszczędzać, czy przeciętny człowiek mo­że coś zdziałać we własnym domu? 4 października Nie­dziela św. Franciszka odbędzie się pod hasłem „Dowody miłości do wody". Skupimy się na tym co dobrego każdy z nas, co nasze parafie, szkoły, wspólnoty i domy mogą zro­bić w temacie wody.

Wiele atrakcji, wiele dobra
W 10 miastach całej Polski odbędą się Niedziele św. Fran­ciszka, zapraszamy by włączyć się w to świętowanie i odwiedzić jedną z nich lub stworzyć własne wydarzenie! Spotkanie to zawsze Msza Święta, ale również wykłady specjalistów-ekologów do spraw wody, ekologiczna żyw­ność lokalna, warsztaty i spotkania. Pośród atrakcji w wybranych miejscach można będzie odnaleźć pokazy i eksperymenty związane z wodą, spotkania z koopera­tywami spożywczymi, producentami miodów, wyrobów ekologicznych, spotkania ze specjalistami fotowoltaiki czy wodociągów, warsztaty mydlarskie pozwalające tworzyć kosmetyki bez chemii jaka zanieczyszcza wodę, marsz do źródła (cudowne źródełko w Zwierzyniu) trasą Nordic Wal­king, wystawy fotograficzne, rozdawanie butelek filtrują­cych i butelek wielorazowego użytku. W wielu miejscach zaproponujemy animacje ekologiczne dla dzieci, a zatem zapraszamy również całe rodziny, by wspólnie włączyły się w świętowanie. Wybrane miasta zaproszą, by do kościołów przyprowadzić swoje zwierzęta, które zostaną poświęcone. Prelekcje będą dotyczyły przede wszystkim tematu wiodącego „Dowody miłości do wody”, ale również chrześcijańskich korzeni ekologii, encykliki Laudato si, zmian klimatycznych.

Źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

baner