Od 28 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

2020-12-28

Od 28 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty świadczenia został przedłużono do 17 stycznia 2021 r. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna.

- Możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuń­czego została wydłużona od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. Świadczenie przysługuje ubezpieczonym rodzicom zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnospraw­ności. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekuno­wie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Z opiekuńcze­go można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzie­ckiem nie może zająć się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny. Do zasiłku maja także prawo medycy, którzy nie skorzystają z opieki zapewnionej przez szkołę – informu­je Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlas­kiego.

Warto przypomnieć, że zasady przysługiwania dodatko­wego zasiłku opiekuńczego nie zmieniły się. Nie przysłu­guje on tym osobom, gdy drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy placówka zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Jak otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Należy złożyć u swojego pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.zus.pl. Z kolei osoby prowadzące własną firmę, takie oświadczenie skła­dają w ZUS. Mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Taki dokument jest niezbędny do wypłaty zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasa­dach.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner