Można już składać wniosek o dodatek solidarnościowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
logo
czytaj E-gazety prasa online


Można już składać wniosek o dodatek solidarnościowy w ZUS

2020-06-22

fot. ZUS

O dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, które po 15 marca 2020 roku straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Świadczenie wynosi 1400 zł i można je pobierać maksymalnie przez 3 miesiące.
Chcąc skorzystać ze wsparcia za czerwiec wniosek trzeba złożyć jeszcze w tym miesiącu.

21 czerwca, w pierwszym dniu obowiązywania przepisów o dodatku solidarnościowym, do oddziałów ZUS w całej Polsce zaczęły spływać wnioski o nowe świadczenie. W sumie do wszystkich placówek wpłynęło ich ponad 5 tysięcy, a w województwie podlaskim wpłynęło ich 121.

- O świadczenie wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dokument przesyła się tylko raz i na tej podstawie zostanie przyznany dodatek solidarnościowy na kolejny okres. W razie potrzeby do dyspozycji są pracownicy ZUS, którzy pomogą w zakładaniu profili na PUE -informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub uległa ona rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Wysokość dodatku solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a przysługuje za okres nie dłuższy niż od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r., a więc maksymalnie przez 3 miesiące. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

- Istotne jest także to, że świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Obowiązek powiadomienia powiatowego urzędu pracy o przyznanym dodatku solidarnościowym spoczywa na uprawnionym. W takiej sytuacji urząd pracy od następnego miesiąca zawiesi prawo do dotychczas wypłacanego zasiłku czy stypendium – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia br. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek trafi na wskazane we wniosku konto bankowe w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która była niezbędna do wydania decyzji.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner