Kolejne przedłużenie zasiłku opiekuńczego, tym razem do 14 lutego ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony
do 14 lutego

2021-02-01

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 14 lutego na dotychczasowych zasadach. Przysługuje on za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dzie­cięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki, jak również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek. Z dodatkowego zasiłku opie­kuńczego można również skorzystać w związku z nie­możnością sprawowania opieki przez nianie lub opie­ku­nów dziennych z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do zasiłku dotyczy także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, jak również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rze­cznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Warto przypomnieć, że zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

- Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku – wyjaśnia rzeczniczka.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalenda­rzo­wym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner