Prawie dwa tysiące białostoczan skorzysta z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii w 2021 roku
logo
czytaj E-gazety prasa online


Bezpłatna rehabilitacja dla mieszkańców

2020-12-09

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Prawie dwa tysiące białostoczan skorzysta z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii w 2021 roku. Miasto Białystok przeznaczyło na ten cel 600 tys. zł. Zabiegi dla mieszkańców będą realizowane przez Szpital Miejski im. PCK. Zapisy telefoniczne na pierwsze półrocze 2021 ro­ku rozpoczną się 10 grudnia.

Zabiegi rehabilitacyjne, tak jak w latach ubiegłych, będą wykonywane w placówce przy ul. gen. J. Bema 2 w Bia­łymstoku. Będą one przeznaczone dla osób, które wyma­gają powrotu do zdrowia po przebytych urazach, choro­bach, wypadkach. Skorzystają z nich pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi, niedowładem kończyn i schorzeniami reumatycznymi. Warunkiem będzie zameldowanie na terenie naszego miasta lub wskazanie Białegostoku jako miejsca płatności podatku dochodowego.

Mieszkańców na te zabiegi będą kwalifikować fizjoterape­uci ze Szpitala Miejskiego. W 2021 roku z takich 10-dnio­wych pakietów zabiegowych, zawierających m.in. ultra­dźwięki, laser, prądy czy ćwiczenia, skorzysta prawie 2 tys. pacjentów. Odbędą się dwie tury zapisów – pierwsze w grudniu, kolejne – w czerwcu na drugie półrocze 2021 ro­ku. W pierwszym półroczu w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną z zabiegów będzie mogło skorzystać 800 osób.

Zapisy telefoniczne na pierwsze półrocze 2021 roku będą przyjmowane od 10 grudnia pod numerem: 85 742 60 33 (w godzinach 8.00 – 15.00) do momentu wyczerpania limi­tu. Osoba rejestrująca się do programu może zapisać do­datkowo jedną osobę. Miasto wspomoże białostoczan, którzy wymagają fachowej opieki, a nie korzystają z syste­mu NFZ.

W tegorocznym programie rehabilitacyjnym uczestniczyło 1475 osób. Wykonano już ponad 1386 pakietów zabiego­wych za prawie 395 tys. zł. Aktualnie trwa ostatnia tura za­biegów, dotyczy ona ponad 120 osób. Wsparcie finansowe Miasta na ten cel w 2020 roku wyniosło około 460 tys. zł, z kolei w 2019 roku – ok. 400 tys. zł. Dzięki temu białosto­czanie bezpłatnie korzystają z ćwiczeń i zabiegów uspra­wniająco-rehabilitacyjnych.

Tekst: Eliza Bilewicz-Roszkowska /UM Białystok