Spotkanie online z doktorem Dariuszem Kuciem, autorem książki "Niedługie życie"...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Spotkanie online z dr. Dariuszem Kuciem, autorem książki "Niedługie życie"

2020-12-09

fotka

Dariusz Kuć

Podlaski Instytut Kultury, Fundacja „Pomóż im” oraz wy­dawnictwo Znak zapraszają 15 grudnia, o godz. 18.00, na spotkanie online z doktorem Dariuszem Kuciem z Biało­stockiego Hospicjum dla Dzieci, wieloletnim lekarzem Białostockiego Hospicjum dla Dzieci prowadzonego przez Fundację „Pomóż Im”. W swojej książce „Niedługie życie”, wydanej 1 grudnia 2020 roku przez wydawnictwo Znak, podjął on temat życia i pożegnania z nieuleczalnie chorymi dziećmi.

To zbiór 21 wywiadów z rodzicami dzieci, które cierpiały z powodu chorób nieuleczalnych i były pod opieką Biało­stockiego Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż Im” – mówi dr Dariusz Kuć. – Książkę tę napisałem po to, żeby zrozumieć, co to znaczy pozwolić swemu dziecku odejść. Kiedy jest ten moment, w którym najlepsze, co można zrobić w imię miłości do dziecka, to przestać walczyć o życie? Napisałem tę książkę, aby wszyscy, którzy podej­mują trudne decyzje o dalszym leczeniu lub jego przer­waniu – niekoniecznie dziecka, może to dotyczyć innej bliskiej nam osoby – mieli choć trochę łatwiej niż ci, z którymi rozmawiałem.

Spotkanie, które poprowadzi Barbara Bojaryn-Kazberuk, będzie można oglądać na żywo na kanale Podlaskiego Instytutu Kultury na YouTube. Link zostanie tez zamiesz­czony na stronie www.pikpodlaskie.pl.

Dariusz Kuć – doktor nauk medycznych, lekarz specjalista medycyny rodzinnej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, obecnie asystent w Zakładzie Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, absolwent Studiów Podyplomowych Leczenia Bólu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Studiów Podyplo­mowych z Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2009 roku lekarz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Jest przewodniczą­cym Komisji do spraw Uporczywej Terapii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicz­nego w Białymstoku. Laureat nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz radiowy.


Tekst i grafika: Podlaski Instytut Kultury

baner