Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14-stej emerytury ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-09

ZUS przygotowuje się do wypłaty 14-stej emerytury

W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dwie dwa dodatkowe świadczenia. To będą trzynasta i czternasta emerytura. Ta druga, wpłynie na konta seniorów wraz ze świadczeniem za listopad. Dodatkowe roczne świadczenie naliczane jest z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku żeby je otrzymać.

- W poniedziałek, 8 marca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Ta dodatkowa wypłata będzie na kontach naszych klientów wraz z listopadowym świadczeniem - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecz­nik prasowy ZUS województwa podlaskiego. - Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto – dodaje.

To już kolejne dodatkowe świadczenie wypłacane przez ZUS. W kwietniu tego roku ZUS wypłaci 13 emeryturę.

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł – wyja­śnia rzeczniczka.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Czternasta emerytura ma zostać wypłacona dla ok. 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla ok. 7,9 mln świadczeniobiorców.

Tymczasem w kwietniu emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymają trzynastą emeryturę w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie przysługuje w pełnej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner