Jałmużna Wielkopostna 2021. Nadszedł Czas Miłosierdzia ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Jałmużna Wielkopostna 2021.
Nadszedł Czas Miłosierdzia

2021-02-18

grafika: Caritas

Pomoc seniorom dotkniętym przez pandemię i promo­cja rozwoju osobistego w duchu miłości do bliźniego – to dwa najważniejsze cele tegorocznej edycji charytaty­wnej akcji Jałmużna Wielkopostna, która została zainau­gurowana 16 lutego pod hasłem „Czas Miłosierdzia”. Caritas Polska prowadzi akcję już od 15 lat wspólnie z partnerami z innych kościołów chrześcijańskich: Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonią Kościoła Ewangeli­cko-Augsburskiego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Kampania jest połączona ze zbiórką środków na pomoc seniorom – grupie, która szczególnie ucierpiała w czasie epidemii. W Środę Popielcową w wielu szkołach i para­fiach zostanie rozpoczęta zbiórka do papierowych skarbo­nek, których w tym roku będzie prawie 350 tys. (z czego 12.000 w Archidiecezji Białostockiej). Akcja będzie pro­wadzona przez cały okres Wielkiego Postu oraz w następującym po nim Tygodniu Miłosierdzia. Finał zbiórki odbędzie się 11 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia.

- Jałmużna w Biblii znana jest od dawna. Znamy ten słynny tekst o tym, że grzechy gładzi jałmużna, ale tu chodzi o to otwarcie serca: otwarcie serca na działanie Pana Boga i otwarcie serca na drugiego człowieka, po to, żeby rezygnować ze swojego egoizmu – mówi ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Jak dodaje ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska: – Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi społecznej na los osób starszych i cierpiących w czasie pandemii oraz ich wsparcie dzięki datkom zbieranym do skarbonek oraz przekazywanym wpłatom. To także szczególne wezwanie do zainteresowania potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw tak często nie zauważamy. Akcja ma również wymiar duchowy – jałmuż­na jako znak miłosierdzia – i wpisuje się w charakter Wielkiego Postu, okresu wyrzeczeń, które mają przecież głęboki, ewangeliczny sens.

Poza pomocą osobom starszym organizatorzy akcji poś­wię­cą w tym roku wiele uwagi kształtowaniu postaw miłości do bliźniego poprzez promowanie konkretnych działań, które mogą zostać zrealizowane przez każdego z nas w tym szczególnym czasie. W tym celu Caritas Polska będzie publikowała w każdą niedzielę Wielkiego Postu w swoich kanałach społecznościowych propozycje działań mających na celu realizację postawy miłosierdzia w praktyce (np. wolontariat, pomoc osobom wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach czy kontakt z osobami samotnymi).

Miłosierdzie jest jedno
Tegorocznej akcji towarzyszy hasło „Czas Miłosierdzia”, które ma przypominać, że Wielki Post oraz następujący po nim Tydzień Miłosierdzia to szczególny okres w roku dla wszystkich chrześcijan. To czas, w którym szczególnie ważne jest dzielenie się sobą z innymi i dzielenie się tym, co mamy – zgodnie z zasadą, że prawdziwą wartość człowieka określa nie to, ile posiada, ale to, co może dać.

– Wirus, który zamknął nas w domach, dystansem społe­cznym oddzielił od bliźniego, nie jest jednak w stanie spętać chrześcijańskiej miłości. Przekracza ona wszelkie bariery, zasypuje przepaści, stawia nas przed bliźnim w potrzebie i wzywa „okaż swoje miłosierdzie”. Tylko wów­czas, gdy wbrew wszelkim przeciwnościom, wbrew własnym kłopotom będziemy w stanie otworzyć się na drugiego człowieka, pochylić się nad jego niedolą, ten świat powróci do normalności. Miłość jest jak najdosko­nalsza szczepionka – podkreśla ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Eleos Kościoła Prawosławnego.

– Miłosierdzie to drogowskaz w nauczaniu wszystkich Kościołów. Jest ono szczególnym rodzajem miłości – solidarnością z tymi, którzy mierzą się z trudnościami; współczuciem, życzliwością, okazaniem pomocy bez względu na wyznanie, pochodzenie czy pozycję społe­czną. Miłosierdzie to bycie na co dzień Miłosiernym Samarytaninem. Miłosierdzie nie jest ani małe, ani duże, jest jedno i jest darem serca – dodaje Wanda Falk, dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Inauguracja tegorocznej edycji Jałmużny Wielkopostnej odbyła się 16 lutego w Centrum Kultury Prawosławnej przy Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji charytatywnych poszczególnych kościołów organizujących akcję.

Kampanię Caritas #CzasMiłosierdzia można wesprzeć:
✔ przekazując darowiznę na stronie caritas.pl/jalmuzna
✔ wysyłając SMS o treści SENIOR na numer 72052 (koszt 2,46 zł)
✔ wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł SENIOR)


Agata Papierz - Rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Białostockiej

baner