Podczas tegorocznych obchodów miesiąca walki z rakiem piersi zaplanowaliśmy BreastRun...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-09-22

Pierwszy BreastRun już 10-tego października!

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną wysokospecjalistyczną placówką w regionie, niosącą pomoc wielu ludziom zmagającym się z trudnym rywalem - nowotworem. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz niski procent zgłaszalności na badania mammogra­ficzne, Centrum podejmuje szereg działań związanych z profilaktyką nowotworową.

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego chce­my zwrócić uwagę kobiet na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom. Wczesne wykrycie choroby nowotworowej bardzo często wpływa na jej całkowite wyleczenie, w wielu przypadkach ratuje życie. Podczas tegorocznych obchodów miesiąca walki z rakiem piersi zaplanowaliśmy BreastRun, który odbędzie się 10 października 2020 r. w Supraślu. To bieg mający na celu aktywizację pacjentów z chorobami nowotworowymi, którzy niejednokrotnie borykają się z pokonywaniem oporów związanych z podjęciem aktywności fizycznej. Dodatkowo, da możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie leczenia, rehabilitacji, fizjoterapii, terapii psychologicznej oraz odżywiania.

Dwa dystanse 5 km i 3km oraz spacer pacjentów z per­sonelem (około 1 km) pozwolą na dobranie wyzwania do swoich możliwości. Dzięki temu pacjentki w trakcie lecze­nia, które nie mogą sobie pozwolić na zbyt duży wysiłek fizyczny, będą mogły wziąć czynny udział w spacerze. Pozwoli to na zacieśnienie relacji pacjent – personel me­dyczny. Każdy uczestnik otrzyma pakiety startowe oraz pamiątkowe medale, a po biegu lub spacerze posiłek regeneracyjny. Zaintereso wanyc h udziałem zachęcamy do rejestracji, podczas której prosimy o wybór interesu­jącego Państwa dystansu.

Zapisy: https://elektronicznezapisy.pl/event/5189.html

Tekst i fotografia - Monika Mróz - rzecznik prasowy Białostockiego Centrum Onkologii

baner