2 października, w Białymstoku zakończyła się czwarta edycja festiwalu „Kierunek Wschód”...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Kierunek Wschód IV za nami

2020-10-05

Bracia Karamazow - fot. Bartek Warzecha

W piątkowy wieczór, 2 października, w Białymstoku zakoń­czyła się czwarta edycja festiwalu „Kierunek Wschód”. W trakcie tegorocznej odsłony wydarzenia widzowie obejrzeli spektakle teatrów z Polski, a w wersji online - nagrania przedstawień zespołów z Armenii, Białorusi, Gruzji, Litwy oraz Ukrainy.

Festiwal „Kierunek Wschód" to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Teatr Dra­matyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Ten teatralny przegląd prezentuje kulturę pogranicza oraz kulturę krajów Partnerstwa Wschodniego. Co roku w sto­licy województwa podlaskiego swoje spektakle prezen­tują artyści z Polski i zagranicy. Ze względu na trwający stan epidemii tym razem wydarzenie odbyło się zarówno w tra­dycyjnej formie, jak i w wersji online.

- W zaistniałych okolicznościach, możemy uznać tegoro­czną edycję festiwalu za udaną. Teatr to jednak przede wszystkim bezpośrednie spotkania widzów z aktorami. Mam więc nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli się spotkać fizycznie w teatrze – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Za pośrednictwem strony internetowej dramatyczny.pl oraz kanałów w mediach społecznościowych Teatru na Facebooku oraz YouTube odbyły się emisje nagrań przedstawień z Armenii, Białorusi, Gruzji, Litwy i Ukrainy. Festiwal emisja „Irańskiej konferencji” – wspólnego przedsięwzięcia białostockiego Teatru Dramatycznego oraz Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały z Mińska. „Satysfakcja wg Kupca Weneckiego” to tegoroczna propozycja Teatru Dramatycznego im. Marii Zańkowieckiej z Lwowa na Ukrainie. Państwowy Teatr Dramatyczny Telavi im. Waży Pszavellego z Gruzji zaprezentował przedstawienie „Trzech mężczyzn w krawatach i anioł Avto Varsimashvili - tragikomedię w jednym akcie (z nieprzewidywalnym zakończeniem)”. Widzowie mieli okazję obejrzeć także spektakl „Ślub z wiatrem. Pieśń w jednym akcie” Republikańskiego Teatru Białoruskiej Dramaturgii z Mińska na Białorusi. Teatr OKT z Wilna na Litwie tym razem zaproponował sztukę „Człowiek z Podolska”. Festiwalowa publiczność mogła także podziwiać artystów z Narodowego Akademickiego Teatru im. Gabriela Sundukyana z Erywania w Armenii w inscenizacji sztuki „Dla Ryszarda III nie będzie miejsca”.

Pomimo trwającej epidemii, Teatrowi Dramatycznemu udało się zaprosić teatry, które zagrały w siedzibie instytucji. Teatr PAPAHEMA zagrał przedstawienie „Alicja po drugiej stronie lustra”. Aktorzy Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprezentowali swoją interpretację dzieła Dostojewskiego - „Bracia Karamazow”. „Iwonę, księżniczkę Burgunda” Witolda Gombrowicza zagrali aktorzy Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Na finał festiwalu wystąpili gospodarze - aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z przedstawieniem „Samobójca” Nikołaja Erdmana.

„Kierunek Wschód” to przede wszystkim spotkania z widzami, dlatego w tym roku Teatr Dramatyczny zaprosił publiczność także do Zmiany Klimatu, gdzie były prezentowane wszystkie transmisje online spektakli. To właśnie tam zagościło studio festiwalowe, z którego Dorota Sokołowska – dziennikarka Polskiego Radia Białystok łączyła się i rozmawiała z zagranicznymi artystami.

Festiwal „Kierunek Wschód IV” został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Podlaskiego. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Ambasady Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. Partnerami medialnymi wydarzenia były: Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Kurier Poranny, Poranny TV, Poranny.pl, Niebywałe Suwałki, BialystokOnline.pl, Wrota Podlasia oraz Podbiałostocki Kurier Sąsiedzki bia.24.

Tekst i fotografie Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

baner