ZUS wydał już niemal 16 tys. bonów turystycznych dla mieszkańców województwa podlaskiego...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Bon turystyczny w Podlaskiem

2020-08-19

fot. ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już niemal 16 tys. bonów dla mieszkańców województwa podlaskiego. To jedynie 14 proc. ze 113 tys. wszystkich uprawnionych w naszym regionie. W całym kraju za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS Polacy aktywowa­li już ponad 716,5 tys. bonów turystycznych na kwotę ok. 614,5 mln zł. Bonem można zapłacić już u niemal 15,8 tys. zarejestrowanych podmiotów turystycznych. Do tej pory beneficjenci wykonali około 143 tys. płatności bonami na łączną kwotę ok. 99,9 mln zł.

Bon jest wsparciem dla rodzin oraz polskiej branży tury­stycznej. Ma on unikalny 16-cyfrowy numer i jest dostępny wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Z danych zawartych w dokumencie wynika m.in., kto jest uprawniony do bonu, na które dzieci, jaka jest kwota na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

- Klient, który chce skorzystać z możliwości uregulowania rachunku bonem może płacić wielokrotnie aż do wyczerpania środków. Podmiot turystyczny nie ma dostępu do informacji o saldzie bonu. Jednak podczas transakcji kwota dostępna w ramach bonu będzie weryfikowana. Jeśli nie wystarczy na pokrycie kosztów usługi, pobierający opłatę otrzyma informację, że transakcja nie może być zrealizowana. Natomiast osoba uprawniona do bonu otrzyma sms-em wiadomość o odrzuceniu transakcji i saldzie bonu. W takiej sytuacji można jeszcze raz wprowadzić kwotę, która odpowiada wysokości dostępnych środków, a różnicę dopłacić gotówką lub przelewem. Posiadacz bonu może również na bieżąco sprawdzić saldo dostępnych środków na PUE ZUS – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kod obsługi płatności jest wysyłany z adresu: polski_bon@zus.pl, a bonu nie możesz wymienić na gotó­wkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany. Za po­mocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne.

- Pod pojęciem usługi hotelarskiej rozumiemy krótkotrwa­łe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów, przyczep samochodowych oraz świadczenie usług z tym związanych. Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu. Jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia, które stanowi integralną część usługi, to nadal jest to usługa hotelarska - wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Bon można wykorzystać również w sytuacji gdy ze wzglę­du na wiek dziecka nie trzeba za nie płacić. Ważne jest by dziecko korzystało z usługi hotelarskiej lub uczestniczyło w imprezie turystycznej. Nawet jeśli dopiero w 2021 r. urodzi się dziecko, a rodzic uzyska prawo do świadczenia wychowawczego, to również będzie mu przysługiwało świadczenie w formie bonu. Z kolei w sytuacji, gdy rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, to każdemu z nich przysługuje bon w wysokości 250 zł.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner