Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS rusza rejestracja podmiotów turystycznych do programu Polski Bon Turystyczny
logo
czytaj E-gazety prasa online


Rejestracja podmiotów turystycznych
do programu Polski Bon Turystyczny

2020-07-27

fot. pixabay.com

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnili­śmy funkcje dla przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny.

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicz­nego, mogą za pośrednictwem PUE ZUS złożyć „Oświad­czenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”(PBT), dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

-„Oświadczenie do uczestnictwa w realizacji Polskiego Bonu Turystycznego można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS. Oświadczenie jest dostępne w roli [Ogólny], w menu bocznym, w zakładce [Podmiot turystyczny]”- tłumaczy Anna Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. warmińsko-mazurskim

Osoba, która złoży oświadczenie zostanie managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. W roli [Ogólny], w zakładce [Podmiot Turystyczny] [Lista podmiotów turystycznych] manager może dodać kolejnych managerów do obsługi podmiotu turystycznego.

Aktualnie manager ma również możliwość:

- zmiany danych podmiotu turystycznego,
- złożenia rezygnacji z udziału w programie,
- ponownej rejestracji podmiotu turystycznego po rezygnacji,
- dodania lub usunięcia recepcjonisty czyli osoby obsługującej płatności bonem.

Osoba, która ma pełnić rolę managera lub recepcjonisty musi mieć swój profil na PUE ZUS Więcej informacji o Polskim Bonie Turystycznym znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypominamy o infolinii
W piątek 24 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego.

-„ Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji  osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu” – dodaje Anna Ilukiewicz

Pytania dotyczące bonu można również przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

Anna Ilukiewicz - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

baner