BOGU DŹWIĘKI, koncert uwielbienia i dziękczynienia w tym roku online ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-11-20

grafika: Caritas

Autorzy o projekcie „Bogu dźwięki”:
Bogu Dźwięki to inicjatywa koncertu uwielbienia i dzięk­czynienia za wizytę na ziemi białostockiej Papieża Jana Pawła II i ustanowienie Metropolii Białostockiej. Na co dzień doświadczamy wielu łask od kochającego nas Boga. Dlatego chcemy dzielić się tą radością spotkania Go i dawać świadectwo innym, by mogli także doświadczyć mocy płynącej z wiary. Najważniejsze w całym wydarzeniu jest to, że wszystkie dźwięki mają być oddane BOGU - stąd bierze się nazwa. Dlatego staramy się od lat, by ten aspekt wydarzenia zawsze był na pierwszym miejscu!

Koncert Bogu Dźwięki powstał z pomysłu ks. Andrzeja Szczepańczyka. W porozumieniu z Piotrem Kurstakiem, który podjął się roli kierownika muzycznego, ustalono koncepcję koncertu. Zamierzenie przedstawiono ks. Abp. Edwardowi Ozorowskiemu, który znalazł nam czas i miej­sce na realizację tego pomysłu i objął je honorowym patronatem. Dobrze się składało, bowiem w 2012 roku Archidiecezja Białostocka obchodziła 20 lecie powstania Metropolii Białostockiej i rocznicę pobytu Jana Pawła II w Białymstoku. Włączono więc koncert w obchody jubi­leuszowe. Atrakcyjna, nowoczesna forma muzyczna, połączona z duchowym przesłaniem, a przy tym radosne uwielbienie pozostawia na długo w sercach niezapomnia­ne chwile tego wieczoru. Odtąd wydarzenie Bogu Dźwięki, wraz z warsztatami, stało się cykliczne i odbywa się co roku - zawsze w drugą niedzielę czerwca.

W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa, koncert został przesunięty na późniejszy termin oraz przybrał nową formę – wydarzenia online.
Dyrektorem wydarzenia jest ks. Andrzej Szczepańczyk.

Agata Papierz - Rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Białostockiej

baner