Przedsiębiorcy zostaną poinformowani o bilansie ich konta na koniec roku...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Przedsiębiorcy zostaną poinformowani
o bilansie ich konta na koniec roku

2021-01-05

Pod koniec tygodnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę informacji z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2020 r. przez płatników składek na indy­widualny numer rachunku składkowego (NRS). Przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić jak wyglądały roz­liczenia ich firm z ZUS i jakie jest saldo na ich koncie na koniec 2020 r. W tym roku informacje zostaną udostęp­nione przede wszystkim na Platformie Usług Elektro­nicznych ZUS (PUE ZUS).

Informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat otrzyma kilka mln płatników. Przedsiębiorcy dowiedzą się, czy na ich koncie w ZUS jest nadpłata, czy niedopłata, czy też konto jest rozliczone na zero. W informacji będzie podana łączna kwota wpłat przekazanych w ubiegłym roku oraz wska­zane należności jakie zostały rozliczone tymi wpłatami. Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w układzie ratalnym otrzymają informację, jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty.

- Warto przypomnieć, że niedopłatę, którą ma na koncie płatnika można rozłożyć na raty. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo jej spłacić może złożyć wniosek o ulgę. W tym celu należy skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń, który przedstawi najkorzystniejsze warunki pokrycia zadłużenia. Doradca pomoże również w wypeł­nieniu wniosku i skompletowaniu niezbędnych dokumen­tów. Numery telefonów kontaktowych do naszych dorad­ców są dostępny na stronie internetowej www.zus.pl Możemy również porozmawiać z doradcą podczas wideo­spotkania wcześniej umawiając e-wizytę. – informuje Ka­tarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS woje­wództwa podlaskiego.

- Niewielkie niedopłaty zalecamy pokryć poprzez powię­kszenie wpłat na rozliczenie składek przekazywanych w najbliższym terminie. Prosimy o sprawdzenie, czy od zaległości należne są odsetki za zwłokę. Odsetki mogą zostać obliczone za pomocą kalkulatora, który jest udostępniony również na naszej stronie internetowej – wyjaśnia rzeczniczka.

- Nadpłatę prosimy uwzględnić poprzez pomniejszenie kwoty składek wpłacanych w najbliższym terminie albo wystąpić z wnioskiem o jej zwrot, przy wyższych kwotach. Nadpłatę zwrócimy na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika - dodaje.

Zwolnienie ze składek - informacja na PUE
Należy przypomnieć, że wnioski o zwolnienie z opłacania składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej 6.0 można było składać od 30 grudnia 2020 r., a efekt zwolnienia będzie widoczny na kontach płatników po rozpatrzeniu wniosku (tj. w 2021r.). Oznacza to, że przekazywana teraz informacja o saldzie nie będzie uwzględniała tego zwol­nienia, gdyż prezentuje ona stan konta na 31 grudnia 2020 r. W tej sytuacji przedsiębiorcy spełniający warunki do zwolnienia, którzy nie opłacili składek za listopad 2020 r. w informacji mogą widzieć kwotę zadłużenia za ten miesiąc. Sprawy te będą wyjaśniane.

Jeżeli składki zostały opłacone za miesiące, za które nas­tąpi zwolnienie, po umorzeniu należności, kwota nadpłaty będzie widoczna na koncie płatnika składek na PUE ZUS.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner