Kolejny dzień z opadami śniegu i kolejne trudności z odśnieżaniem miasta...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-02-04

Stan odśnieżania w Białymstoku

fot. Ratio

Kolejny dzień z opadami śniegu i kolejne trudności z odśnieżaniem miasta.

Ponieważ w czwartek o poranku stan ulic w Białymstoku nie był zgodny z oczekiwaniami mieszkańców prezydent Tadeusz Truskolaski zwołał sztab kryzysowy.

Straż Miejska i Policja oceniły, że najtrudniejsza sytuacja jest w miejscach wskazanych przy ostatniej śnieżycy, tj. na podjazdach, wiaduktach. Nie wystarczające posypywanie solą skutkuje trudnościami w pokonywaniu wzniesień przez autobusy, samochody ciężarowe.

- Opady śniegu nie są dziś duże, ale problem w porusza­niu się po mieście już taki jest – mówił podczas spotykania sztabu kryzysowego prezydent Tadeusz Truskolaski – rano zleciłem kontrole we wszystkich firmach odśnieżających Białystok.
Kontrole dotyczą zapasów soli, ale także wykorzystania sprzętu odśnieżającego.

Firma PHU Zarzecki, odpowiedzialna za odśnieżanie ulic w Białymstoku, zgłosiła trudności z dostawami soli.- W osta­tnim tygodniu było ich 26 po 25 ton – mówił przedsta­wi­ciel firmy Andrzej Kulaszewski – w tym tygodniu było tylko dwie po 25ton.
Jak zaznaczył problem dotyczy niemal całego kraju.

Tomasz Rybaczek, z firmy MPO Białystok zadeklarował, że jego firma ma wystarczające zapasy soli i jest gotowa współ­pracować przy odśnieżaniu wewnętrznej obwodnicy miasta.

- Liczę na to, że firmy się porozumieją i ulice w Białym­sto­ku będą przejezdne - mówił prezydent Tadeusz Trusko­la­ski - jeśli do porozumienia nie dojdzie to zlecimy dodatko­we, interwencyjne odśnieżanie obwodnic. A to ozna­czać będzie kary dla firmy, która ze swojego zadania się nie wywiązała.

Decyzja firm o ewentualnej współpracy ma zapaść do go­dziny 11:00. Po niej Miasto wszczyna procedurę zlecenia dodatkowego, interwencyjnego zadania.

AKTUALIZACJA

Firmy odpowiedzialne za odśnieżanie ulic głównych w Białymstoku deklarują, ze wywiążą się z umowy, bez konieczności współpracy z firmą MPO.
Będziemy monitorować efekty odśnieżania i w razie potrzeby reagować adekwatnie do sytuacji.

Do tej pory firmy zużyły już 3000 ton soli do odśnieżania ulic głównych.

Urszula Boublej - Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Białegostoku