Jesteś mieszkańcem Białegostoku? - sprawdź jak możesz skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii jeszcze w tym roku...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-06-25

Bezpłatna rehabilitacja dla mieszkańców

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Zbliża się termin zapisów na bezpłatną rehabilitację leczniczą i fizjoterapię w drugim półroczu 2021 roku. Na ten cel Miasto w tym roku przeznaczy łącznie 600 tys. zł. Zabiegi dla mieszkańców są realizowane przez Szpital Miejski im. PCK. Zapisy na drugie półrocze 2021r.– wyłą­cznie telefoniczne – odbędą się w dniach 29-30 czer­wca.

Zabiegi rehabilitacyjne w drugim półroczu 2021 r., będą wy­konywane w placówce przy ul. gen. J. Bema 2 w Bia­łymstoku. Są one przeznaczone dla osób, które wymagają powrotu do zdrowia po przebytych urazach, chorobach, wypadkach. Korzystają z nich pacjenci ze zmianami zwy­rodnieniowymi, niedowładem kończyn i schorzeniami reumatycznymi. Warunkiem jest zameldowanie na terenie naszego miasta lub wskazanie Białegostoku jako miejsca płatności podatku dochodowego.

Mieszkańców na te zabiegi kwalifikują fizjoterapeuci ze Szpitala Miejskiego. W pierwszym półroczu 2021 roku z pakietów zabiegowych, zawierających m.in. ultradźwięki, laser, prądy czy ćwiczenia, skorzystało prawie 900 pacje­ntów. Wykonano ponad 850 zabiegów na kwotę prawie 260 tys. zł. W drugim półroczu jest planowanych 10 tur zabiegowych, po ok. 105 osób na jedną turę. Może więc zapisać się 1050 osób.

Zapisy telefoniczne na drugie półrocze 2021r. będą przyj­mowane w dniach od 29 do 30 czerwca pod numerami: ☎ 85 742 60 33, 533 463 985, 534 463 985 i 590 612 852, do momentu wyczerpania limitu – decyduje kolejność zgło­szeń. Osoba rejestrująca się do programu może zapisać dodatkowo jedną osobę.

W ubiegłorocznym programie rehabilitacyjnym uczest­ni­czyło 1475 osób. Wykonano ponad 1386 pakietów zabie­gowych za prawie 395 tys. zł. Ostatnia tura zabiegów w 2020 r. dotyczyła ponad 120 osób. Wsparcie finansowe Miasta na ten cel w 2020 r. wyniosło około 460 tys. zł, z kolei w 2019 r. – ok. 400 tys. zł


Agnieszka Błachowska - UM Białystok