W tym roku zarówno trzynasta jak i czternasta emerytura zostanie zrealizowana z urzędu, bez konieczności składania wniosku.
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-26

Trzynasta i czternasta emerytura
bez konieczności składania wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze przed świę­tem Wielkiej Nocy wypłaci niektórym emerytom i ren­cistom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W tym roku zarówno trzynasta jak i czternasta emerytura zostanie zrealizowana z urzędu, bez konieczności skła­dania wniosku.

Trzynastka
- Przepisy o dodatkowym rocznym świadczeniu pienięż­nym dla emerytów i rencistów, które obowiązują od sty­cznia ubiegłego roku, gwarantują coroczne otrzymanie trzynastej emerytury wraz ze świadczeniem za kwiecień. Jest ona wypłacana już po raz kolejny, a w tym roku przy­sługuje w kwocie 1.250,88 zł brutto. Osoby pobierające świadczenie w terminie 01, 05 i 06 otrzymają dodatkową gratyfikację jeszcze przed Wielkanocą. W województwie podlaskim jest ich ponad 45 tys. - informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podla­skiego.

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. Dodatkowa roczna należność pieniężna wypłacane jest w kwietniowym terminie płatności, z wyjątkiem świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, dla których wypłata będzie zrealizowana w maju.

Czternastka
10 marca br. została opublikowana ustawa z dnia 21 stycz­nia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Następne, dodatkowe świadczenie będzie wypłacana w tym roku uprawnionym emerytom i rencistom wraz ze świadczeniem za listopad 2021 r.

Wysokość czternastej emerytury uzależniona jest od wy­sokości brutto pobieranej emerytury/renty. Maksymalną kwotę czternastki tj. 1.250,88 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie długoterminowe nie przekroczy 2.900 zł brutto. Pozostałe osoby otrzymają czternastą emeryturę pomniejszoną o kwotę przekroczenia. Na przy­kład jeśli pobierana emerytura wynosi 2.950 zł brutto, czternasta emerytura zostanie wypłacona w kwocie 1200,88 zł brutto.

- Osoby, których świadczenie będzie równe lub wyższe 4.150,88 zł brutto nie otrzymają czternastki. Emerytom, którzy otrzymują emeryturę z dwóch organów emerytal­no-rentowych jednocześnie, np. z KRUS i z ZUS zarówno trzynastą jak i czternastą emeryturę wypłaci ZUS - wyjaśnia rzeczniczka.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner