Postępowania wyjaśniające - jak banki rozpatrują reklamacje konsumentów związane z kradzieżą pieniędzy z konta oraz jakie stosują mechanizmy uwierzytelniania transakcji ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Nieautoryzowane transakcje bankowe - postępowania wyjaśniające

2021-07-19

fot. pixabay.com

• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające, w których sprawdzi, jak banki rozpatrują reklamacje konsumentów związane z kradzieżą pienię­dzy z konta oraz jakie stosują mechanizmy uwierzytel­niania transakcji.
• Wezwania do przedstawienia wyjaśnień i przekazania dokumentów w tych sprawach zostały wysłane do 18 banków.

W ostatnim czasie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon­sumentów trafia coraz więcej skarg od konsumentów dotyczących kradzieży pieniędzy z konta lub zaciągnięcia zobowiązania na ich dane. Problemem jest utrata oszczę­dności oraz nieuznawanie reklamacji przez banki. Zgłoszenia dotyczą np. podszywania się przez oszustów pod pracownika infolinii banku lub wykorzystywania fałszywej strony internetowej banku czy oprogramowania szpiegującego w celu wyłudzenia danych konsumenta.

- Uznałem za konieczne sprawdzić, jak banki zabezpie­czają pieniądze swoich klientów w takich sytuacjach i czy rzetelnie rozpatrują tego typu reklamacje. Dlatego wszcząłem postępowania wyjaśniające względem 18 ban­ków, w ramach których zweryfikujemy, jaka jest skala pro­blemu, jak kształtują się wewnętrzne procedury w posz­czególnych bankach, jaki procent reklamacji rozpatrywany jest pozytywnie oraz czy banki zawiadamiają organy ści­gania – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Postępowania wyjaśniające dotyczą następujących ban­ków: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Mille­nnium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agri­cole Bank Polska, DnB Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, Plus Bank, Powszech­na Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank, Toyota Bank Polska.

Rady dla konsumentów
Konsumencie, jeśli oszuści wykonywali nieautoryzowane transakcje z twojego konta, jak najszybciej skontaktuj się z bankiem za pośrednictwem oficjalnej infolinii. Zgłoś taką transakcję, zmień dane do logowania do aplikacji banko­wej i bankowości elektronicznej oraz zastrzeż kartę. Na powiadomienie instytucji finansowej masz 13 miesięcy, ale im wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Następnie zawiadom policję.

Portal konsument.edu.pl
Jesteś ciekawy, jak łatwo paść ofiarą oszustwa finanso­wego w sieci? Urząd we współpracy z Fundacją ProPu­blika stworzył dla konsumentów bezpłatne, nowoczesne narzędzie edukacyjne – symulator portalu społecznościo­wego, na którym użytkownik może doświadczyć 10 zagro­żeń, w tym kradzieży danych do konta czy tożsamości.

Wygląd strony, jej zawartość, mechanizmy i stosowane interakcje, są identyczne z tymi spotykanymi w sieci. Użytkownik zachowuje się wobec tego naturalnie – np. ogląda film reklamowy, czyta posty na tablicy, wybiera towar, który chce kupić oraz sposób płatności. Dzięki temu realnie, ale bezpiecznie, pokazane są sposoby działania cyberoszustów. Po każdej „pułapce” znajduje się również krótki film wyjaśniający mechanizm działania oszusta, podsumowanie tematu oraz test wiedzy.

Wejdź na konsument.edu.pl i sprawdź w bezpiecznych warunkach, jak uniknąć pułapek zastawionych przez cyberoszustów.


Tekst - Biuro Prasowe UOKiK

baner