Trzy auta elektryczne w Urzędzie Miejskim w Białymstoku ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Auta elektryczne w Urzędzie Miejskim
w Białymstoku

2020-12-31

fot. Dawid Gromadzki /UM Białystok

Do Urzędu Miejskiego zostały dostarczone trzy auta elektryczne. Będą z nich korzystać pracownicy Depar­tamentu Gospodarki Komunalnej.

Ustawa o elektromobilności zobowiązuje urząd do zapew­nienia odpowiedniego procentu samochodów elektrycz­nych wśród wszystkich aut służbowych. Obecnie miejska flota to 16 aut: w tym 3 elektryczne i 1 hybrydowe, więc już dziś Urząd Miejski w Białymstoku spełnia wymogi ustawy (od 1 stycznia 2022 r. ma być aut elektrycznych co najmniej 10%). Dostawa trzech aut elektrycznych, szkolenie z obsłu­gi i użytkowania, gwarancja na silnik i podzespoły (4 lata) oraz gwarancja na perforację nadwozia (10 lat) kosztowały 277,6 tysięcy złotych.

Nowe samochody będą wykorzystywane przez Departa­ment Gospodarki Komunalnej. Pracownicy referatu ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi zamiast starymi wysłużonymi autami, teraz będą jeździć elektry­cznymi.

– Nowe samochody są niewielkie, zwinne, dynamiczne, nie emitują spalin i mają niższe koszty eksploatacji – po­wiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Nadają się bardzo dobrze do jazdy na krótkich odcinkach, po wąskich lub zatłoczonych uliczkach osiedlowych. Trzeba też pamiętać, że użytkowanie takiego auta daje przywileje, na przykład darmowe parkowanie w płatnej strefie, możliwość jazdy po buspasach, bezproblemowy wjazd do stref ekologicznych.

Przy Urzędzie Miejskim zostały zamontowane 3 ładowarki, z których będą korzystać wyłącznie pracownicy Departa­mentu Gospodarki Komunalnej za pomocą specjalnych kart umożliwiających ładowanie. Koszt ładowarek to po­nad 18 tys. zł, koszt przygotowania przyłącza – ok. 8 tys. zł.

Obecnie w Białymstoku jest zarejestrowanych 220 pojaz­dów elektrycznych (w tym 95 motorowerów i jeden mo­tocykl) oraz 1848 pojazdów hybrydowych.

Tekst: Agnieszka Błachowska /UM Białystok