1,7 mln zł kary dla spółki Appol za opóźnione płatności dla sadowników
logo
czytaj E-gazety prasa online


1,7 mln zł kary dla spółki Appol za opóźnione płatności dla sadowników

2020-11-04

fot. pixabay.com

• Spółka Appol w nieuczciwy sposób wykorzystywała swoją przewagę kontraktową wobec dostawców jabłek, opóźniając znacząco płatności za zrealizowane dostawy surowca na koncentrat jabłkowy.
• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na przedsię­biorcę karę w wysokości blisko 1,7 mln zł.

Appol należy do chińskiego koncernu Zhonglu Fruit Juice, jednego ze znaczących producentów koncentratu jabłko­wego na świecie. Z ustaleń UOKiK wynika, że w latach 2017-2019 spółka notorycznie zalegała z płatnościami wobec polskich dostawców jabłek.

Przedsiębiorca zobowiązał się w umowach o dostawę na zapłatę pieniędzy, w zależności od rodzaju umowy, w cią­gu maksymalnie 14 lub 30 dni. W rzeczywistości płacił nawet po 90 dniach. Największe opóźnienia miały miejsce w 2017 r. i dotyczyły ponad 70 proc. wszystkich transakcji. W kolejnych dwóch latach zaległości było mniej – ponad 37 proc. w 2018 i 17 proc. w 2019 r.

- Pacta sunt servanda – zasada wywodząca się z prawa rzymskiego oznacza, że umów należy dotrzymywać. Jeśli spółka Appol deklarowała zapłatę w ciągu maksymalnie 30 dni, wówczas dostawcy jabłek mieli pełne prawo ocze­kiwać, że w takim terminie otrzymają należne im pienią­dze. Wielu z sadowników musiało jednak czekać znacznie dłużej. To niedopuszczalne działanie i przejaw wykorzysty­wania przewagi kontraktowej przez producenta koncent­ratu jabłkowego. Dlatego nałożyłem na Appol karę w wy­sokości blisko 1,7 mln zł – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

To kolejna decyzja UOKiK dotycząca przetwórców owo­ców. We wcześniejszych rozstrzygnięciach została nało­żona sankcja w wysokości 8,3 mln zł na T.B Fruit. Decyzja jest nieprawomocna, przedsiębiorca odwołał się do sądu. Natomiast spółki Rauch, Real i Dohler dobrowolnie zmie­niły zarzucane im nieuczciwe praktyki handlowe – skróciły terminy płatności i spłaciły zaległe należności.

Maksymalna kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewa­gi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym wynosi 3 % ubiegłorocznego obrotu przedsiębiorcy.

Przedsiębiorco, rolniku, jeżeli działasz w branży rolno-spo­żywczej i twój duży kontrahent wykorzystuje swoja prze­wagę narzucając niekorzystne dla ciebie warunki współ­pracy – zawiadom UOKiK. Uruchomiliśmy specjalny for­mularz, który ułatwi ci zgłoszenie nieprawidłowości.
Wejdź i wypełnij: formularz zgłoszenia.

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK