Druga, po Alei Bluesa, muzyczna aleja w naszym mieście ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Aleja Ambientowa w Białymstoku

2020-11-23

fot. UM Białystok

Alejka biegnąca przez Park Konstytucji 3 Maja i Zwierzy­niec w Białymstoku ma nową nazwę – Aleja Ambiento­wa. Z takim wnioskiem wystąpiło Stowarzyszenie Pogo­towie Kulturalno-Społeczne – organizator Up To Date Festival. Pomysł poparło Miasto. Dziś (23 listopada) radni zagłosowali za tą propozycją. Będzie to druga, po Alei Bluesa, muzyczna aleja w naszym mieście.

Ambient to gatunek muzyki elektronicznej, inspirowany naturą, tworzony z myślą o wytchnieniu od współczesne­go życia w pośpiechu. Cieszy się na świecie ogromną popularnością. Białystok od ponad dekady – dzięki Up To Date Festival – stanowi jeden z ważniejszych ośrodków wspierających ten rodzaj muzyki. To tu narodził się cykl Salonów Ambientu, a w ramach festiwalu odbywa się seria koncertów Centralny Salon Ambientu, które stanowią zwieńczenie całorocznej aktywności poświęconej muzyce ambient, prowadzonej w całej Polsce. To również w Bia­łymstoku został zapoczątkowany Ambient Park, do dziś największe wydarzenie ambientowe w tej części Europy.

Lokalizacja Alei Ambientowej nie została wybrana przy­padkowo. Pięknie utrzymany park sąsiadujący z wyjątko­wym rezerwatem natury to jedno z ulubionych miejsc spacerów białostoczan.

– Czasami warto wyjść poza schemat i przełamać sztam­powe myślenie. Stąd za świetny pomysł uważam propo­zycję organizatorów Up To Date Festival, by w Parku Konstytucji znalazło się miejsce dla Alei Ambientowej. Miejsce wybrano idealnie, bo ambient to gatunek muzyki elektronicznej kojarzący się z przyrodą i wyciszeniem – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Cieszę się, że radni poparli tę oddolną, obywatelską inicjatywę i na mapie Białegostoku mamy nową muzyczną aleję.

Powstanie Alei Ambientowej w przestrzeni miejskiej pod­kreśli też znaczenie wysokiej klasy wydarzeń kulturalnych wspieranych finansowo z budżetu miasta, które dzięki swojej renomie świetnie promują Białystok w Polsce i na świecie.

Aleja Ambientowa położona jest w obrębie nr 10 – Mickie­wicza na częściach działek oznaczonych numerami geo­dezyjnymi: 964/4 i 964/7 oraz w obrębie nr 11 – Śródmie­ście na części działki 1998/2, stanowiących własność Gmi­ny Białystok. Biegnie ona przez Park Konstytucji 3 Maja, Las Zwierzyniecki i Rezerwat Las Zwierzyniecki.

Tekst: Eliza Bilewicz-Roszkowska /UM Białystok