Ruszyła 12 edycja corocznej akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów”...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Tornister Pełen Uśmiechów

2020-08-19

fot. Caritas

Ruszyła 12 edycja corocznej akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów”, której celem jest wsparcie dzieci z potrzebu­jących rodzin u progu nowego roku szkolnego. W odpo­wiedzi na kryzys związany z epidemią koronawirusa, w tym roku akcja została rozszerzona o działania związane z zapewnieniem dzieciom dostępu do komputerów niezbę­dnych do nauki zdalnej.

W ramach partnerstwa z Fundacją Pro Caritate, Caritas Polska pozyskała na ten cel ponad 300 laptopów, z których 12 zostało przekazanych do świetlic środowisko­wych, Rodzinnego Domu Dziecka oraz Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”, prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

„Tu dzieci nie tylko będą mogły korzystać z komputerów na miejscu, ale także wypożyczać sprzęt do nauki on-line” - mówi ks. Jerzy Sęczek Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. „Potrzeby są jednak wciąż dość duże, dlatego liczymy na zaangażowanie we wspólne wsparcie edukacji najmłodszych wszystkich ludzi dobrej woli.” - dodaje ks. Sęczek.

Osoby prywatne, firmy, parafie czy grupy przyjaciół - każ­dy może pomóc. Wystarczy do końca sierpnia zakupić tzw. „wyprawkę szkolną” czyli tornister i/lub przybory szkolne (zeszyty, długopisy, artykuły plastyczne), a nastę­pnie dostarczyć je do biura Caritas przy ul. Warszawskiej 32 w Białymstoku w godz. 8.00-15.00. Można również dokonać wpłaty na konto białostockiej Caritas: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527, z dopiskiem „Tornister”. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na zakup dodatkowych laptopów do nauki zdalnej dla dzieci z rodzin potrzebujących lub uzupełnienie tradycyjnych wyprawek.

Akcja „Tornister Pełen Uśmiechów” prowadzona jest od 2009r. Od tego czasu Caritas Polska oraz Caritas diecezja­lne przekazały dzieciom w całej Polsce ponad 170 tys. wyprawek szkolnych.

Źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

baner