25 września o godz. 19.00, Opera i Filharmonia Podlaska zainauguruje 66. sezon artystyczny 2020/21...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Koncert inauguracyjny

2020-09-22

Już w najbliższy piątek, 25 września o godz. 19.00, Opera i Filharmonia Podlaska zainauguruje 66. sezon artystyczny 2020/21. Na dużej scenie przy Odeskiej usłyszymy Adagio z III Symfonii Krzysztofa Pendereckiego, IV Symfonię B-dur op. 60 Ludwiga van Beethovena oraz Mszę C-dur „Korona­cyjną" KV 317 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Orkiestrę, Chór – przygotowany przez prof. Violettę Bielecką – i soli­stów poprowadzi Maestro Mirosław Jacek Błaszczyk. Zaśpiewają: Małgorzata Trojanowska – sopran, Joanna Motulewicz – alt, Paweł Cichoński – tenor, Dominik Opa­liński – bas.

Jak rozpocząć nowy etap życia, nowy sezon artystyczny, gdy poprzedni się nie zakończył, jakby przedwcześnie zgasł? Jak muzycznie uczcić twórcę, nad którego procha­mi pomodlono się, ale ich nie pochowano? Na te pytania odpowiada Adagio samego Krzysztofa Pendereckiego, muzyka będąca rozpamiętywaniem przeszłości, uobec­niającej się w podobieństwach i cytatach – pisze Magda­lena Gajl w programie koncertu inauguracyjnego.

Ten centralny rozdział pięcioczęściowej III Symfonii rozpo­czyna się zwielokrotnionym motywem z Wagnerowskiego „Tristana i Izoldy”, a nastrojem nawiązuje do swojego „Raju utraconego” - Adagietta poprzedzającego lament Adama po spróbowaniu jabłka. Słychać też ptasie motywy z Mah­lerowskiego „Zmartwychwstania” i rozdzwonioną dźwię­kiem czelesty dziecięcą melodyjkę z V Symfonii Szosta­kowicza, pisanej w kulminacyjnej fazie stalinowskiego terroru.

Adagio Pendereckiego i Adagio, którym Ludwig van Beethoven rozpoczyna IV Symfonię B-dur op. 60, mają żałobny nastrój, ale muzyka Beethovena szybko otrząsa się z odrętwienia potężnym akordem. Powraca on wielo­krotnie w melodii głównego tematu części Allegro vivace, przysłaniając pierwszoplanowe motywy, wtrąca się w ludyczne dialogi. Kolejne Adagio ma formę wariacji, wypełnia je żarliwy śpiew smyczków, którego ekspresję określają wszechobecne nutowe oznaczenia dynamiki i artykulacji. Głębię wyrazu tematu potęgują tkliwe epizody – melodia klarnetu z głuchym odzewem kotłów, dłuższy dialog skrzypiec. Uwagę przykuwa bujność brzmienia i wszechobecny rytm podskoków czy bicia serca.

Podobnie wielowymiarowa Msza C-dur KV 317 „Koronacyj­na” Wolfganga Amadeusza Mozarta, powstała tuż po pow­rocie 23-letniego twórcy do rodzinnego Salzburga, w któ­rym miał osiąść na zawsze. Nie zrażając się ograniczenia­mi czasu trwania i obsady, skomponował dzieło skonden­sowane, zapowiadające arcydzieła przyszłości, ukorono­wujące dotychczasowe doświadczenia. Przydomek „Krönungmesse” przylgnął doń po włączeniu Mszy do repertuaru koronacyjnego na wiedeńskim dworze, już po śmierci Mozarta; przede wszystkim jednak zawiera ona kilka epizodów pełnych królewskiego majestatu. Należy do nich Sanctus czy początkowa chóralna inwokacja, Kyrie eleison.

KONCERT INAUGURACYJNY
25 września 2020 godz.19.00 / Sala koncertowa, ul. Odeska 1

Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk
– dyrygent
Violetta Bielecka – przygotowanie chóru
Małgorzata Trojanowska – sopran
Joanna Motulewicz – alt
Paweł Cichoński – tenor
Dominik Opaliński – bas

Krzysztof Penderecki (1933-2020) – Adagio z III Symfonii

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – IV Symfonia B-dur op. 60

Adagio - Allegro vivace
Adagio
Allegro vivace (Menuetto)
Allegro ma non troppo

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791) – Msza C-dur „Koronacyjna" KV 317

Kyrie eleison
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Joanna Dolecka Rzecznik prasowy OiFP

baner