Większa absencja chorobowa w związku zaburzeniami sfery psychicznej ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-10

Większa absencja chorobowa w związku
z zaburzeniami sfery psychicznej

W poprzednim roku wzrosła liczba zaświadczeń lekar­skich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń za­chowania. W 2020 r. do białostockiego Oddziału ZUS wpłynęło o blisko 18 procent więcej takich zwolnień niż w 2019 r.

Gdy cofniemy się do 2019 r. to statystyki wskazują, że po­nad 6 mln 589 tys. osób ubezpieczonym w ZUS w całym kraju, przynajmniej raz zostało wystawione zaświadczenie lekarskie z tytułu choroby własnej. Choć nie wiadomo jeszcze, ile osób co najmniej raz skorzystało ze zwolnienia lekarskiego w 2020r., to wiemy, że w poprzednim roku było więcej zwolnień lekarskich i dni chorobowych zwią­zanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania niż w roku 2019. Do tej grupy chorobowej zaliczana się między innymi depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, reakcje na ciężki stres i wiele innych.

- W minionym roku kalendarzowym do ZUS w woje­wódz­twie podlaskim wpłynęło niemal 22,6 tysiące zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawio­nych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zacho­wa­nia. To o 3,4 tysiąca więcej w porównaniu do 2019r., gdy takich zaświadczeń było 19,2 tysiąca, zatem wzrost nastą­pił o 17,8 procent. W ostatnim roku, w naszym regionie liczba dni absencji chorobowej z tytułu schorzeń z tej grupy chorobowej sięgnęła ponad 425 tysięcy dni, gdy w 2019 roku było to 327,5 tysięcy dni – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W 2020 r. w województwie podlaskim najwięcej zaświad­czeń lekarskich z powodu chorób składających się na zburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania lekarze wystawili w marcu i kwietniu. Odpowiednio 2312, 2470 zwolnień. W żadnym z pozostałych miesięcy liczba ta nie przekroczyła 2 tys., zaś najmniej takich dokumentów wpłynęło do białostockiego ZUS w lutym 2020 r. – 1549.

Tendencja wzrostowa w kontekście zaświadczeń lekar­s­kich dotyczących zaburzeń psychicznych i zachowania jest widoczna w danych, które ZUS zebrał w całym kraju. W 2020 r. w rejestrze zaświadczeń lekarskich, zwolnień w tej grupie chorobowej było 1 mln 445 tys., a częściej tego rodzaju zwolnienia były wystawiane kobietom – 921 tys., mężczyznom – 535 tys. Liczba dni absencji chorobowej sięgnęła 27 mln 665 tys., z czego kobiety wykorzystał około 17 mln 650 tys. dni, a mężczyźni około 10 mln. Dla porównania, w 2019 r. Zakład zanotował 1 mln 162 tys. zaświadczeń lekarskich w tej grupie chorobowej (kobiety – 721 tys., panowie – 441 tys.), co przełożyło się na 20 mln 203 tys. absencji chorobowej (kobiety – 12 mln 630 tys. dni, mężczyźni – 7 mln 570 tys.).

Miesiącami, które najbardziej obfitowały w 2020 roku w zwolnienia lekarskie z grupy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania były kwiecień – 164,2 tys., marzec – 139,4 tys. oraz maj – 134,7 tys. Najmniej tego rodzaju zwolnień było w lutym – 93,4 tys.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner